Αγγλικά

PRE JUNIOR
Παρέχεται ένα κατάλληλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την αγγλική γλώσσα και να προετοιμαστούν σωστά για τις επόμενες τάξεις που θα ακολουθήσουν.
Πρωτοσχολική ηλικία 6 – 8
Little Stars & Μαζί Αγγλικά
Οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τον κόσμο και την κουλτούρα της αγγλικής γλώσσας με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο μάθησης.
Προσχολική ηλικία 4 – 6
JUNIOR CLASSES
Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα μέσω διαδραστικού συστήματος διδασκαλίας και παιχνιδιού. Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου και γραμματικών κανόνων.
Classes Ηλικίες
A' Junior 7+
B' Junior 7+
AB' Junior 9+
SENIOR CLASSES
Εμβάθυνση στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με πλήρη κατάκτηση των κανόνων της γραμματικής και εμπλουτισμό του βασικού λεξιλογίου, πάντα χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους.
Classes A', B', C', D' Senior
Ηλικίες 10+
Επίπεδο Beginner A1,A2 (CEFR)
LOWER CLASSES
Προετοιμασία μαθητών για την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του επιπέδου Β2 Lower, δίνοντας έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της εκάστοτε εξέτασης.
Classes Advanced, Proficiency
Ηλικίες 12+
Επίπεδο Advanced C1,C2
ADVANCED & PROFICIENCY CLASSES
Αφορά την κατάκτηση του ανώτερου και ανώτατου γνωστικού επιπέδου της γλώσσας και πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών...
Classes Advanced, Proficiency
Ηλικίες 12+
Επίπεδο Advanced C1,C2
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά που είτε δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή με την αγγλική γλώσσα είτε την εγκατέλειψαν σε πρώιμο στάδιο.
Ηλικίες 12+
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Tμήματα ενηλίκων τα οποία καλύπτουν όλα τα γνωστικά επίπεδα της Αγγλικής γλώσσας (A1 – C2) σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες» CEF/ CEFR.
Classes Carreer, Academic, Ιδιαίτερα
Ηλικίες 17-95
Πτυχία IELTS & TOEFL