LOWER CLASSES

LOWER CLASSES

(PRE-LOWER / LOWER)

Προετοιμασία μαθητών για την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του επιπέδου Β2 Lower, δίνοντας έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της εκάστοτε εξέτασης – κυρίως writing/ speaking / listening – ενώ η συμμετοχή των μαθητών σε mock exams (εξετάσεις προσομοίωσης) είναι συνεχής. Η Pre-Lower τάξη πραγματοποιείται σε περίπτωση που έχει παραληφθεί η D’ senior ή σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη επικουρικά. Μπορεί να διδαχθεί ταχύρυθμα και σε θερινά μαθήματα. Ηλικίες 12+

INTERMEDIATE B1 – B2 (CEFR)

B1 Μέτρια Γνώση

Σε αυτό το επίπεδο μπορεί κάποιος να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

B2 Καλή Γνώση

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ B2 μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.

Pre - Lower
Lower

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την εκπαίδευση παιδιού σας!