ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το κέντρο ξένων γλωσσών minDMasters διαθέτει τμήματα ενηλίκων τα οποία καλύπτουν όλα τα γνωστικά επίπεδα της Αγγλικής γλώσσας (A1 – C2) σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες» CEF/ CEFR.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις οποιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα επιθυμούν με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του φροντιστηρίου.
Νέα τμήματα ενηλίκων ταχύρρυθμα ή μη προκύπτουν καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς σύμφωνα πάντα με την ζήτηση.

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

CAREER CLASSES

Στο minDMasters μπορούμε να σας παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας εάν επιλέξετε κάποιο τμήμα ειδικότητας. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τον κλάδο σας μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα ορολογίας που αφορούν το επάγγελμα σας. Τα τμήματα αυτά καλύπτουν όλους τους περιζήτητους και σύγχρονους επαγγελματικούς κλάδους όπως τον ιατρικό, τραπεζικό, αρχιτεκτονικό ή αυτόν των επιχειρήσεων και άλλους, αλλά και πιο καθημερινά ή σπάνια επαγγέλματα όπως οδηγών ταξί, διευθυντών και φροντιστών μουσείων, μεσιτών, αισθητικών ή ψαράδων. Ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα τμήματα από την γραμματεία μας ή από την φόρμα επικοινωνίας.

ACADEMIC CLASSES

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση φοίτησης σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού και πρέπει να πιστοποιήσουν το επίπεδο τους στα Αγγλικά. Τα πτυχία που προτείνονται είναι τα IELTS & TOEFL σύμφωνα πάντα με το ποιο προτιμάται από το εκάστοτε υποψήφιο Πανεπιστήμιο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποιο από όλα τα παραπάνω τμήματα, το εκπαιδευτήριο minDMasters σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικονωνίας και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

CAREER CLASSES
ACADEMIC CLASSES
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την εκπαίδευση παιδιού σας!