ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά που είτε δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή με την αγγλική γλώσσα είτε την εγκατέλειψαν σε πρώιμο στάδιο. Δίνουμε την δυνατότητα επανεκκίνησης της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τη δυνατότητα να επιτύχουν τον στόχο τους, αποκτώντας πτυχίο επιπέδου Β2 σε 3-4 χρόνια ή επίπεδο C2 σε 4-5 χρόνια (ανάλογα με τον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν σε ώρες μαθημάτων).

Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικονωνίας και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για την εκπαίδευση παιδιού σας!